Mennyi egyetemista kell egy gazdaságnak?

Tegnap jelent meg az OECD átfogó tanulmánya a tanulás, a készségek és a munkához jutás kapcsolatáról. A kimutatás sok közkeletű megállapítást megerősít, így például azt, hogy a magasan képzettek között kevesebb a munkanélküli, vagy hogy az életen át tartó tanulás csökkenti a munkaerőpiacról történő kiszorulás valószínűségét.

Sajnos a jelentés nem foglalkozik Magyarországgal (csak 19 OECD országra, illetve régióra terjed ki a vizsgálat), de legalább egy, hazánk szempontjából fontosnak és meglepőnek tűnő összehasonlítás is található benne.

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a megkérdezett országokban a munkahelyek hány százalékának betöltéséhez kell felsőfokú végzettség.

Meglepő módon a felmérésben szereplő három szomszédunk (Ausztria, Csehország, Szlovákia) és Olaszország esetében a legalacsonyabb ez a ráta.

Ráadásul az átlaghoz, illetve a fejletlenebbnek tekinthető Lengyelországhoz képest is nagyon jelentős elmaradást mutatnak az értékeik. A tanulmány is csak kiemeli, de megmagyarázni nem tudja a jelenséget.

Mindenesetre ez alapján nem lenne meglepő, ha Magyarország esetében is hasonló lenne a helyzet.

Ha ez így volna, akkor ez lehetne az első megfontolandó érv a kormány felsőoktatást visszaszorítani szándékozó lépései mellett.